Formularz zamówienia usług IT

Pola oznaczone * są wymagane.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nr telefonu *

Nazwa firmy *

Adres firmy *

NIP *

Usługa IT* (w przypadku wyboru wielu usług należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie ustawić kursor na wybraną usługę i wcisnąć lewy klawisz myszki)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*