Administrowanie Jednostanowiskowymi Systemami Operacyjnymi (AJSO)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa Technik Informatyk 351203
Literatura (ZST)
Podręczniki szkolne (ZST)
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) i wymagania edukacyjne
Rozkład materiału rok 1
Rozkład materiału rok 2

Konfiguracja Virtual BOX
Egzamin Technik Informatyk
SOISK (soisk.info)
SOISK (soisk-me.pl)
10 sztuczek Windows 10
Symulator terminala Linux
Polecenia Linux
Master Boot Record (MBR) i Tablica Partycji
Tablice partycji i system plików
Master Boot Record
Sektor rozruchowy
Planowanie podziału dysku na partycje
Podział dysku na partycje
Programy do partycjonowania i zarządzania dyskami
Podział dysku na partycje w systemie Windows (Microsoft)
Instalacja Windows 7 (1)
Instalacja Windows 7 (2)
Instalacja Windows 10
Etapy uruchamiania Windows XP
Etapy uruchamiania systemu operacyjnego
Etapy uruchamiania systemu Windows
Uruchamianie systemu komputerowego
Programy antywirusowe 2019
Sieci komputerowe
Konfigurowanie interfejsów sieciowych w systemie Windows
Konfiguracja interfejsów sieciowych w systemie Linux Ubuntu
Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych
Diagnostyka połączeń sieciowych
Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi w systemie Windows
Naprawa połączenia sieciowego i internetowego w Windows
Udostępnianie mobilnego łącza internetowego w systemie Windows 7
Udostępnianie mobilnego łącza internetowego w systemie Windows 8
Udostępnianie mobilnego łącza internetowego w systemie Windows 10
Personalizacja systemu Windows (1)
Personalizacja systemu Windows (2)
Konta użytkowników
Tworzenie konta użytkownika w systemie Windows 8
Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10
Zarządzanie kontami i grupami użytkowników w systemie Linux
Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux
Udostępnianie internetu w systemie Windows
Udostępnianie internetu w systemie Linux
Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Windows
Uprawnienia użytkowników w systemie Windows 10
Profile użytkowników w systemie Windows
Prawa i uprawnienia użytkowników w systemie Linux
Access Control List (ACL) – lista kontroli dostępu
Przewodnik Server Ubuntu
Konfiguracja serwera poczty elektronicznej w systemie Linux Debian
Symulator Linux – terminal (1)
Symulator Linux – terminal (2)
Polecenia Linux – ćwiczenia (1)
Polecenia Linux – ćwiczenia (2)
Polecenie Linux – ćwiczenia (3)
Polecenia Linux – ćwiczenia (4)
Polecenia systemu Ubuntu (WikiBooks)
Linux – skróty klawiszowe i komendy
Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Ubuntu
Uprawnienia NTFS w Windows 10
Kontrolowanie dostępu za pomocą uprawnień NTFS
Zasady grup (Group Policy)
Zasady grupy (Windows 10)
Przydziały dyskowe użytkowników
Zasady zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows (1)
Zasady zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows (2)
Windows 10 – wszystko o udostępnianiu zasobów i pracy w sieci
Jak ukryć pliki i foldery w każdym systemie operacyjnym
Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)
Podstawowe komendy LINUX’a
Polecenia Linux
Windows 10 – wszystko o udostępnianiu zasobów i pracy w sieci
Jak udostępnić pliki w sieci lokalnej
Udostępnianie plików w sieci w systemie Windows 10
Udostępnianie zasobów
Udostępnianie drukarki sieciowej
Windows 10 – Instalacja drukarki i udostępnienie jej w sieci
Udostępnianie folderów Ubuntu dla Windows – Samba
Współdzielenie plików w systemie Linux
Linux – konfiguracja i udostępnienie drukarki w sieci lokalnej
Yast
Konfiguracja systemu SuSE Linux
YaST (linuxwiki)
Yast (wikipedia)
Instalacja programów w openSUSE – Yast2
YaST
Instalator systemu operacyjnego i narzędzie konfiguracyjne stosowane głównie w SUSE
Terminal Linux (1)
Terminal Linux (2)
Rodzaje licencji oprogramowania