Aktualności

2BTI1 – KUS – sprawdzian, termin 2018-04-13, godz.8:00

Zakres materiału:
Sieci wirtualne
Zasady modernizacji sieci wirtualnych
Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych
Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej
Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych
Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne
Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe

2BTI2 – KUS – sprawdzian, termin 2018-03-20, godz. 11:50

Zakres materiału:

Sieci wirtualne 8
11 Zasady modernizacji sieci wirtualnych 4
12 Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych 4
13 Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej 4
14 Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi 8
15 Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych 8
16 Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne 8
17 Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe

3BTI – TSI – sprawdzian, termin: 2018-03-20, godz.8:00

Zakres materiału:
CSS – wprowadzenie 2
19 Wstawianie stylów 6
20 Edytory WYSIWYG 3
21 Selektory elementów 3
22 Selektory atrybutów 3
23 Selektory specjalne 3
24 Selektory pseudoelementów 2
25 Selektory pseudoklas 3
26 Czcionki, tekst, tło

TI2B1 – KUS – sprawdzian – termin 2017-12-15

Termin: 2017-12-15
Zakres materiału:
Systemy liczbowe
Wyznaczanie adresu sieci
System Dec to hex / hex to dec
Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet
Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych
Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych
Funkcje przełączników zarządzanych