Aktualności

KUS – Rozkład materiału

Nr lekcji Temat Lekcji Liczba godzin
1 BHP. PPOŻ, Higiena pracy. 1
2 Wymagania edukacyjne, przedmiotowy system oceniania. 1
3-4 Identyfikowanie symboli graficznych podzespołów systemu komputerowego. 2
5-6 Identyfikowanie oznaczeń podzespołów systemu komputerowego. 2
7-8 Identyfikowanie funkcji programów użytkowych. 2
9-12 Analiza zadań pod względem wykorzystania określonych funkcji programów użytkowych. 4
13-16 Dobieranie oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań w konfiguracji i monitoringu sieciowego. 4
17-22 Stosowanie metod zabezpieczenia sprzętu komputerowego pracującego w sieci. 6
23-28 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego komputerów pracujących w sieci. 6 / 2
29 Sprawdzenie wiadomości. 1
30-35 Definiowanie podstawowych pojęć dotyczących montażu lokalnych sieci komputerowych w dokumentacji projektowej sieci komputerowych. 6
36-41 Definiowanie pojęć i jednostek z zakresu montażu lokalnych sieci komputerowych. 6
42-45 Klasyfikowanie urządzeń sieciowych. 4 / 2
46-49 Opisywanie cech charakterystycznych i parametrów urządzeń sieciowych przeznaczonych do demontażu. 4
50-53 Używanie publikacji dokumentacji technicznej w formie elektronicznej. 4
54-57 Korzystanie z publikacji elektronicznych. 3
58-63 Tworzenie publikacji elektronicznych na potrzeby dokumentacji instalacji sieciowych. 6
64-67 Identyfikowanie etapów projektowania i organizacji pracy związanej z przygotowaniem stanowiska komputerowego. 4
68-71 Organizowanie pracy podczas tworzenia projektu i montażu sieci. 4
72 Sprawdzenie wiadomości. 1
73-76 Stosowanie zasad dotyczących organizacji montażu lokalnych sieci komputerowych 4
77-80 Rozróżnianie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań konfiguracji urządzeń sieciowych. 4
81-84 Dobieranie programów do określonych zadań. 4
85-88 Charakteryzowanie wymagań sprzętowych serwerów pod kątem zastosowań. 4
89-94 Modernizowanie serwera. 6
95-100 Rekonfiguracja serwera. 6
101-104 Charakteryzowanie funkcji zarządzalnego przełącznika sieciowego. 4
105-108 Logowanie się do programu konfiguracyjnego zarządzalnego przełącznika sieciowego. 4
109 Sprawdzenie wiadomości. 1
110-115 Konfigurowanie ustawień zarządzalnego przełącznika sieciowego. 6
116-119 Aktualzowanie oprogramowania zarządzalnego przełącznika sieciowego. 4
120-125 Charakteryzowanie sieci wirtualnych w lokalnych sieciach komputerowych. 6
126-129 Wydzielanie sieci wirtualnych w lokalnych sieciach komputerowych. 4
130-133 Konfigurowanie sieci wirtualnych w lokalnych sieciach komputerowych. 4
134-137 Charakteryzowanie funkcji routerów i firewalli sieciowych. 4
138-141 Logowanie się do programu konfiguracyjnego routera przewodowego. 4
142-145 Logowanie się do programu konfiguracyjnego firewalla. 4
146 Sprawdzenie wiadomości. 1
147-150 Konfigurowanie ustawień routera przewodowego. 4 (2)
151-152 Konfigurowanie ustawień firewalla. 2