Aktualności

TI1B1, TI2B1 – PIMLSK – SPRAWDZIAN – TERMIN 2017-11-09

ZAKRES MATERIAŁU:
1 Lekcja organizacyjna: BHP w pracowni informatycznej, omówienie PZO, wymagań edukacyjnych i rozkładu materiału.
2 Podstawowe wiadomości dotyczące sieci komputerowych 3
3 Topologie sieciowe
4 Nośniki transmisji, metody dostępu
5 Protokoły sieciowe – wprowadzenie
6 Model sieci OSI
7 Model sieci TCP/IP
8 Protokoły w warstwie dostępu do sieci
9 Protokoły w warstwie internetowej
10 Protokoły w warstwie transportowej
11 Protokoły w warstwie aplikacji
12 Narzędzia diagnostyczne protokołu TCP/IP
13 Protokoły routingu

Rok szkolny 2017/2018

Już jutro 2017-09-04 rozpoczyna się nowy rok szkolny, a już niedługo, w październiku nowy rok akademicki. W związku z powyższym chciałbym życzyć wszystkim Uczniom, Studentom i Słuchaczom wytrwałości w zdobywaniu rozległej wiedzy informatycznej, cierpliwości podczas wykonywania żmudnych ćwiczeń praktycznych oraz sukcesów w zaliczaniu wszelkich testów, prac zaliczeniowych i egzaminów.

TI2B1 – KUS – Sprawdzian – termin: 2017-04-25

Zakres materiału:

Konfigurowanie urządzeń sieciowych 14
Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych 8
Funkcje przełączników zarządzanych 12
Sieci wirtualne 8
Zasady modernizacji sieci wirtualnych 4
Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych 4
Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej 4
Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi 8
Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych 8
Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne 8
Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe