Aktualności

TI3B1 – TSI – Sprawdzian – termin: 2017-04-24

Zakres materiału:

7 Nagłówek i treść 2
8 Etapy projektowania stron internetowych 1
9 Tekst 4
10 Odsyłacze 4
11 Tabele 4
12 Multimedia 4
13 Ramki 1
14 Formularze 4
15 Projekt własnej strony internetowej 5
16 Jak wprowadzić stronę do internetu 3
17 Sprawdzian 3
18 CSS – wprowadzenie 2
19 Wstawianie stylów 6
20 Edytory WYSIWYG 3
21 Selektory elementów 3
22 Selektory atrybutów 3
23 Selektory specjalne 3
24 Selektory pseudoelementów 2
25 Selektory pseudoklas 3
26 Czcionki, tekst, tło 3
27 Marginesy, obramowanie, wykazy, rozmiary, tabele

TI2B – zadanie domowe – termin 2017-03-07

Przygotować tutorial w formacie .pdf opisujący konfigurację routera WiFi według przydzielonego zadania.
Plik .pdf należy wysłać na adres email: kursy@akprogres.com w wyznaczonym terminie.