Aktualności

4B2TI, 4C2TI – Ćwiczenie

Popraw wcześniejszy przykład pobierający imię od użytkownika tak aby po naciśnięciu przycisku anuluj pojawił się tekst „Dlaczego nie chcesz podać swojego imienia?”

3B2TI – ASSO – sprawdzian praktyczny – termin 2017-01-03

Zakres materiału:
MS Server 2012R2 – zadania praktyczne
Konfiguracja serwera po instalacji
Instalacja kontrolera domeny
Zarządzanie kontami komputerów. Dodawanie komputerów do domeny
Zarządzanie kontami użytkowników
Uprawnienia dla Windows
Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów
Foldery macierzyste użytkowników
Konfigurowanie roli serwera wydruku
Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP
Konfigurowanie serwera DNS