Aktualności

2B1TI – PIMLSK – Sprawdzian – 2016-11-18

Podstawowe wiadomości dotyczące sieci komputerowych
Topologie sieciowe
Nośniki transmisji, metody dostępu
Protokoły sieciowe – wprowadzenie
Model sieci OSI
Model sieci TCP/IP
Protokoły w warstwie dostępu do sieci
Protokoły w warstwie internetowej
Protokoły w warstwie transportowej
Protokoły w warstwie aplikacji

2B1 – KUS – Sprawdzian – 2016-11-15

Systemy liczbowe
Wyznaczanie adresu sieci
System Dec to hex / hex to dec
Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet
Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych
Konfigurowanie urządzeń sieciowych

3B1 – TSI – Sprawdzian – 2016-11-07

Podstawowe pojęcia dotyczące stron internetowych
Struktura strony internetowej
Zasady tworzenia stron internetowych
Programy wspomagające tworzenie stron internetowych
Co to jest HTML ?
Nagłówek i treść
Etapy projektowania stron internetowych
Tekst
Odsyłacze

4B2 – TAI – Sprawdzian – 2016-11-17

Zmienne i stałe w PHP
Instrukcje warunkowe w PHP.
Pętle w PHP.
Funkcje PHP.
Instrukcje dołączania plików.
Tablice
Programowanie obiektowe
Obsługa wyjątków
Obsługa plików
Obsługa formularzy
Współpraca PHP i MySQL