PHP – notatka – obsługa plików

fopen() //otwieranie pliku
fopen (nazwa_pliku, tryb_otwierania);

Tryby otwierania plików:
a – dopisywanie danych na końcu pliku
a+ – odczyt i dopisywanie danych na końcu pliku
r – odczyt
r+ – odczyt i zapis na początku pliku
w – zapis, utworzenie pliku lub nadpisanie istniejącego pliku
w+ – odczyt i zapis pliku lub nadpisanie istniejącego pliku

fwrite()
fputs()

fwrite($zmienna, wprowadzane_dane);
fputs($zmienna, wprowadzanie_dane);

Deklaracja zmiennej:
$plik=fopen(“plik.txt”,”r+”);

fclose($zmienna); //zamykanie pliku
eof
fgets

while(!feof($zmienna))
{
fgets ($zmienna, wartość);
}