PHP – notatka – współpraca PHP i MySQL

Połączenie z bazą danych w języku PHP odbywa się za pomocą funkcji:

mysql_connect();

$polaczenie = mysql_connect(adres_serwera, nazwa użytkownika, hasło);

$db = @mysql_select_db(‘nazwa_bazy’, $polaczenie);

 

Zapytanie do bazy danych:

$zapytanie = “select*from nazwa_tabeli”;

 

Zamknięcie bazy danych po wykonaniu zapytania:

mysql_close($polaczenie);