Projektowanie i Montaż Lokalnych Sieci Komputerowych (PIMLSK), Instalowanie Sieci Komputerowych LAN (ISKLAN)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Informatyk 351203
Literatura
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne (1BP1)
Rozkład materiału 1B1
Rozkład materiału 1BP1

Egzamin sieci komputerowe
Technikinformatyk.pl
Kursy Pasja Informatyki Mirosław Zelent (YouTube)
Sieci LAN
Symbole graficzne sieci komputerowych
Podstawowe wiadomości dotyczące sieci komputerowych
Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych
Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
Topologie sieci komputerowych
Topologie sieci komputerowych
Topologia logiczna
Hierarchiczna struktura sieci
Media transmisyjne w sieciach komputerowych
Model ISO/OSI i TCP/IP
Model OSI
Model TCP/IP (Microsoft)
Model warstwowy, protokoły TCP/IP
Ethernet
Nagłówek IP
Nagłówek TCP/IP
Protokoły modelu ISO/OSI
Protokoły sieciowe
Narzędzia diagnostyczne TCP/IP (1)
Narzędzia diagnostyczne TCP/IP (2)
Protokoły routingu
Adresacja IP
Adresacja IP – publiczne i prywatne adresy IPv4
Adresacja IP – adresy IPv6
Przeliczanie Adresów Ip / Maska / Broadcast etc.IPv4
Obliczanie adresów IP (2)
Podział sieci na podsieci
Podział sieci na podsieci (1)
Kalkulator IP
Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego (1)
Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego (2)
Projekt sieci komputerowej
Zamówienia informatyczne
Charakterystyka urządzeń sieciowych
Podstawy bezpieczeństwa sieciowego
Elementy sieci strukturalnej
Ochrona (bezpieczeństwo) sieci i systemów komputerowych
Przełącznik sieciowy
Router
Punkt dostępu (Access Point)
Modem
Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego
Testowanie i diagnostyka sieci LAN – jak się ją wykonuje i jakie narzędzia są niezbędne?
Siedem sposobów na diagnostykę sieci
Urządzenia pomiarowe do pomiary sieci komputerowych
Rodzaje testów i pomiarów aktywnych
Testy aktywne
Rodzaje testów aktywnych
Pomiary w sieciach IP
Typy testów
Rodzaje testów i pomiarów pasywnych
Testy pasywne sieci
Rodzaje testów i pomiarów pasywnych