Administrowanie Jednostanowiskowymi Systemami Operacyjnymi (AJSO)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa Technik Informatyk 351203
Literatura (ZST)
Podręczniki szkolne (ZST)
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) i wymagania edukacyjne
Rozkład materiału 1I1
Rozkład materiału 1IP1
Rozkład materiału 1IP2
Rozkład materiału 1K1
Rozkład materiału 1K2
Rozkład materiału 2IP1 2IP2
Rozkład materiału 2K1
Rozkład materiału 2KG1
Rozkład materiału 2RG1 2RG2
Rozkład materiału 3IP1 3IP2
Rozkład materiału 3KG1 3KG2

Konfiguracja Virtual BOX
Terminal Linux online
Egzamin Technik Informatyk
SOISK (soisk.info)
SOISK (soisk-me.pl)
10 sztuczek Windows 10
Symulator terminala Linux
Polecenia Linux
Master Boot Record (MBR) i Tablica Partycji
Tablice partycji i system plików
Master Boot Record
Sektor rozruchowy
Planowanie podziału dysku na partycje
Podział dysku na partycje
Programy do partycjonowania i zarządzania dyskami
Podział dysku na partycje w systemie Windows (Microsoft)
Instalacja Windows 7 (1)
Instalacja Windows 7 (2)
Instalacja Windows 10
Personalizacja systemu Windows
Instalacja Linux Ubuntu
Konfiguracja poinstalacyjna w systemie Linux Server
Aktualizacja systemu Windows 10 krok po kroku
Aktualizacja systemu Linux Ubuntu
Aktualizowanie sterowników Windows
Aktualizowanie sterowników w Linux
Etapy uruchamiania Windows XP
Etapy uruchamiania systemu operacyjnego
Etapy uruchamiania systemu Windows
Uruchamianie systemu komputerowego
Programy antywirusowe 2019
Programy antywirusowe – instalacja i konfiguracja
Sieci komputerowe
Rodzaje licencji na oprogramowanie
Konfigurowanie interfejsów sieciowych w systemie Windows
Konfiguracja interfejsów sieciowych w systemie Linux Ubuntu
Oprogramowanie użytkowe (rodzaje i zastosowanie)
Programy do analizy sieci komputerowych
Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych
Diagnostyka połączeń sieciowych
Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi w systemie Windows
Naprawa połączenia sieciowego i internetowego w Windows
Udostępnianie mobilnego łącza internetowego w systemie Windows 7
Udostępnianie mobilnego łącza internetowego w systemie Windows 8
Udostępnianie mobilnego łącza internetowego w systemie Windows 10
Personalizacja systemu Windows (1)
Personalizacja systemu Windows (2)
Konta użytkowników
Tworzenie konta użytkownika w systemie Windows 8
Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10
Zarządzanie kontami i grupami użytkowników w systemie Linux
Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Linux
Udostępnianie internetu w systemie Windows
Udostępnianie internetu w systemie Linux
Zarządzanie kontami użytkowników w systemie Windows
Uprawnienia użytkowników w systemie Windows 10
Profile użytkowników w systemie Windows
Polecenia cmd w Windows
Polecenia cmd w Windows
Zarządzanie komputerem w trybie konsoli
Prawa i uprawnienia użytkowników w systemie Linux
Access Control List (ACL) – lista kontroli dostępu
Przewodnik Server Ubuntu
Konfiguracja serwera poczty elektronicznej w systemie Linux Debian
Symulator Linux – terminal (1)
Symulator Linux – terminal (2)
Polecenia Linux – ćwiczenia (1)
Polecenia Linux – ćwiczenia (2)
Polecenia Linux – ćwiczenia (3)
Polecenia Linux – ćwiczenia (4)
Polecenia systemu Ubuntu (WikiBooks)
Linux – skróty klawiszowe i komendy
Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Ubuntu
Uprawnienia NTFS w Windows 10
Kontrolowanie dostępu za pomocą uprawnień NTFS
Zasady grup (Group Policy)
Zasady grupy (Windows 10)
Przydziały dyskowe użytkowników
Zasady zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows (1)
Zasady zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows (2)
Windows 10 – wszystko o udostępnianiu zasobów i pracy w sieci
Jak ukryć pliki i foldery w każdym systemie operacyjnym
Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)
Polecenia wiersza poleceń dotyczące sieci komputerowych
Podstawowe komendy LINUX’a
Polecenia Linux
Windows 10 – wszystko o udostępnianiu zasobów i pracy w sieci
Jak udostępnić pliki w sieci lokalnej
Udostępnianie plików w sieci w systemie Windows 10
Udostępnianie zasobów
Udostępnianie drukarki sieciowej
Windows 10 – Instalacja drukarki i udostępnienie jej w sieci
Udostępnianie folderów Ubuntu dla Windows – Samba
Współdzielenie plików w systemie Linux
Linux – konfiguracja i udostępnienie drukarki w sieci lokalnej
Yast
Konfiguracja systemu SuSE Linux
YaST (linuxwiki)
Yast (wikipedia)
Instalacja programów w openSUSE – Yast2
YaST
Instalator systemu operacyjnego i narzędzie konfiguracyjne stosowane głównie w SUSE
Terminal Linux (1)
Terminal Linux (2)
Rodzaje licencji oprogramowania
Certyfikat SSL Wildcard
Certyfikaty Wildcard
Wieloznacznik
Pliki wsadowe oraz skrypty w Windows (CMD)
Pliki wsadowe Windows
Skrypty cmd Windows
Skrypty w systemie Linux
Przetwarzanie wsadowe – autoexec.bat
Zmienne środowiskowe w systemie Windows
Zmienne systemowe w systemie Windows 10
Zmienna środowiskowa
Zmienne systemowe (1)
Zmienne systemowe (2)
Pliki wsadowe – operacje na zmiennych
Pliki wsadowe – zmienne
Skrypty CMD
Pliki wsadowe – instrukcja warunkowa if
Proste skrypty w systemie Linux
Bash – instrukcja case (1)
Bash – Instrukcja case (2)
Bash – instrukcja case (3)
Skrypty powłoki (Helion)
Skrypty w powłoce BASH
Kurs BASH (1)
Kurs BASH (2)
Praktyczne wykorzystanie skryptów powłoki
Bash
Bash – instrukcje warunkowe, pętle, funkcje
Bash – operacje matematyczne w skryptach
Operacje matematyczne w wierszu poleceń Linux Ubuntu
Zasady zabezpieczeń lokalnych w Windows 10
Zasady grupy w Windows
Definiowanie przydziałów dyskowych użytkownikom
Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego
Kompatybilność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna – normy i dyrektywy
Akty prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów
Zasady postępowania z zużytą elektroniką
Zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość odpadów po zmianach wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Odpady – rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne
Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym
Kara za brak recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – Odpady.
Zabezpieczenia systemu komputerowego
Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych
Strategie wykonywania kopii bezpieczeństwa (np.: kopie przyrostowe, wieża Hanoi, dziadek – ojciec – syn)