Eksploatacja Urządzeń Sieciowych I Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi (EUSIASSO)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Informatyk 351203
Literatura
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne
Rozkład materiału 2I2
Rozkład materiału 2K2
Popularne urządzenia sieciowe

EGZAMINY, KURSY, TESTY

Egzamin E-13 (1)
Egzamin E-13 (2)
Technikinformatyk.pl
Baza wiedzy
SOISK.pl
SOISK.info
Typy sieci komputerowych
Typy i topologie sieci komputerowych
Typy sieci komputerowych
Rodzaje cyberzagrożeń – zagrożenia techniczne
Zagrożenia dla systemów komputerowych.
Domenowa struktura sieci
Podstawowe usługi w sieciach WAN
Zasada działania sieci Internet
Usługi sieci Internet
Usługi sieci Internet
Sieci Novell NetWare
Novell NetWare – system Operacyjny
Novell NetWare – System Operacyjny
Interfejsy routera
Budowa i funkcje urządzeń sieciowych
Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych
Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych
QoS – przełącznik TP-Link

MICROSOFT SERVER 2012 R2

Dokumentacja i materiały szkoleniowe Microsoft
Microsoft Server 2012 R2
Microsoft TechNet Virtual Labs
Polecenia wiersza poleceń – zapora sieciowa (firewall) w MS Server 2012R2
Active Directory – podstawowe pojęcia
Active Directory – podstawowe pojęcia
Active Directory i domeny systemu Windows Server
Active Directory, konfiguracja Podstawowa
Wstęp, Wymagania sprzętowe, Instalacja
Windows Server 2012 – Wstęp, Wymagania sprzętowe, Instalacja
Przygotowanie do instalacji, wymagania sprzętowe, Windows Server 2008. (+ podręcznik WSIP str. 207)
Nowy interfejs, Przegląd funkcji, Konfiguracja serwera
Instalacja Windows Server 2012 R2
Instalacja Windows Server 2012 R2
Konfiguracja serwera po instalacji – spolszczenie systemu Windows Server
Konfiguracja serwera po instalacji (+ podręcznik WSIP str. 214) Windows Server 2012
Menadżer serwera (1) Windows Server 2012
Menadżer serwera (2) Windows Server 2012
Dodawanie usług (ról) w Windows Server 2012
Usuwanie usług (ról) w Windows Server 2012
Dodawanie karty sieciowej na serwerze
Instalacja kontrolera domeny
Instalacja kontrolera domeny Windows Server 2012
Usuwanie kontrolera domeny Windows Server 2012
Active Directory Domain Services, Instalacja, Konfiguracja
Dodawanie użytkowników w Active Directory Windows Server 2012
Zarządzanie użytkownikami w Active Directory (1) Windows Server 2012
Zarządzanie użytkownikami Windows Server 2012 – Kompendium wiedzy. Część 4 – Active Directory Users and Computers
Dodawanie komputera do domeny
Active Directowy – zarządzanie użytkownikami Windows Server 2012
Dodawanie użytkownika do domeny
Podłączanie Windows 8 do domeny Windows Server 2012
Podłączanie komputera z Windows 10 do domeny
Jak rozwiązywać problemy występujące podczas dołączania komputerów z systemem Windows do domeny
Zarządzanie uprawnieniami (+ podręcznik WSIP str. 238-242)
Identyfikator zabezpieczeń SID Windows Server 2012
Przypisywanie folderu macierzystego do konta użytkownika lokalnego Windows Server 2012
Jak przypisać folder macierzysty do użytkownika Windows Server 2012
Dodanie folderu macierzystego do profilu
Sieciowy folder macierzysty w Windows Server 2012
Instalowanie usług drukowania i zarządzanie dokumentami
Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP Windows Server 2012(1)
Instalacja i konfiguracja serwera DHCP Windows Server 2012(2)
Zdalne zarządzanie serwerem DHCP Windows Server 2012
Zarządzanie serwerem DHCP, DHCP Policy
Zarządzanie serwerem DHCP, Konfiguracja klastra DHCP, Split-Scope
Rola serwera DNS: Konfigurowanie serwera DNS Windows Server 2012 (podręcznik WSIP str. 254)
Instalowanie serwera DNS Windows Server 2012
Serwer DNS, Konsola DNS, Konfiguracja, Zarządzanie
DNS – cz. 1 – Działanie systemu i instalacja usługi w Windows Server 2012
DNS – cz. 2 – Konfiguracja usługi w Windows Server 2012
DNS – cz. 4 – Odwrócony DNS w Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2 – serwer plików
Internetowe usługi informacyjne (1)
Internetowe usługi informacyjne (2)
Internetowe usługi informacyjne (3)
Internet Information Services, Instalacja Active Directory Certificate Services
Instalacja i konfiguracja serwera IIS
Konfirgurowanie servera FTP
Instalacja i konfiguracja serwera FTP
Konfiguracja serwera FTP w Windows Server 2012
Konfiguracjaserwera FTP w Windows Server 2012R2 – Microsoft Technet
Kopia zapasowa systemu Windows Server
Konsola zarządzania zasadami grupy
Zarządzanie zasadami grupy
Zasady grupy w domenie Windows
Windows Server praca z polisami GPO
Microsoft Server Zasady grupy (!!!)
Monitorowanie wydajności serwera
Usługi AD DS systemu Windows Server 2008 z możliwością ponownego uruchamiania – przewodnik krok po kroku
Uruchamianie pulpitu zdalnego
Zdalne zarządzanie Windows Server 2012 – pulpit zdalny
Zdalne zarządzanie Windows Server 2012 – dwie proste metody
Włączanie lub wyłączanie pulpitu zdalnego
Zdalne zarządzanie Windows Server 2012 – dwie proste metody
Włączanie połączenia usług pulpitu zdalnego
Wirtualne sieci prywatne VPN
Instrukcje konfiguracji połączenia VPN
Konfiguracja połączenia z siecią VPN w Windows 7
Konfiguracja połączenia z siecią VPN w Windows 8
Konfiguracja połączenia z siecią VPN w Windows 10
Server VPN – konfiguracja w oparciu o Windows 2012
Ms Server 2020R2 – zapora sieciowa
Pobieranie i instalacja Eset Internet Security
Udostępnianie zasobów systemu Windows klientom systemu Linux
Lista zgodności sprzętowej z systemem Windows
Wirtualizacja – definicja, zalety, wady i zastosowanie

LINUX UBUNTU

Przewodnik Server Ubuntu
Ubuntix
Konfiguracja serwera poczty elektronicznej w systemie Linux Debian
Symulator Linux – terminal (1)
Symulator Linux – terminal (2)
Symulatory Linux (3)
Polecenia Linux – ćwiczenia (1)
Polecenia Linux – ćwiczenia (2)
Polecenie Linux – ćwiczenia (3)
Polecenia Linux – ćwiczenia (4)
Polecenia systemu Ubuntu (WikiBooks)
Linux – skróty klawiszowe i komendy
Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Ubuntu
Linux – notatka (1)
Linux – notatka (2)
Linux – notatka (3)
Linux – notatka (4)
Polecenia edytora VI
Linux Ubuntu Server – dokumentacja
Linux Ubuntu serwer – zarządzanie sieciami
Linux Ubuntu Server – konfiguracja sieci (1)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja sieci (2)
Linux Ubuntu Server – instalacja i konfiguracja serwera FTP (1)
Linux Ubuntu Server – instalacja i konfiguracja serwera FTP (2)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja serwera DHCP (1)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja serwera DHCP (2)
Linux Ubuntu Serwer – konfiguracja serwera WWW
Linux Ubuntu Server – konfiguracja serwera poczty Postfix (1)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja serwera poczty Postfix (2)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja serwera poczty Postfix (3)
Linux Debian Server – konfiguracja serwera poczty Postfix (1)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja drukarki lokalnej (1)
Linux Ubuntu Server – konfiguracja i udostępnianie drukarki lokalnej w sieci (2)
Linux Ubuntu Server – instalacja i konfiguracja oprogramowania Samba
Współdzielenie plików w systemie Linux
Wykonanie kopii bezpieczeństwa w Linux Ubuntu (interfejs użytkownika)
Wykonanie kopii bezpieczeństwa w Linux Ubuntu (terminal)
Tworzenie kopii bezpieczeństwa w systemach Linux (terminal)
Zasady grup – zarządzanie grupami użytkowników
Linux Ubuntu – zarządzanie użytkownikami
Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom systemu Windows
Udostępnianie zasobów systemu Linux Ubuntu klientom systemu Windows
Plik konfiguracyjny serwera Samba (1)
Plik konfiguracyjny Samba (2)

PRZYDATNE LINKI

Systemy operacyjne Windows
Protokoły internetowe
Bezpieczeństwo sieci i szyfrowanie danych
Adresy publiczne i prywatne
Połączenie sieci lokalnej z Internetem
Charakteryzowanie sieci Internet
Identyfikowanie zagrożeń w sieci
Konfigurowanie serwera dostępu do Internetu
Tworzenie prostych plików wsadowych
Microsoft Exchange Server
Przenoszenie pliku Ntds.dit i plików dziennika
Tryby Core i Minimal Server Interface w Windows Server 2012
Egzamin E.13 – przykładowe zadanie
IT Szkoła – kursy
Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA
Linux Ubuntu – instalacja
Microsoft Server 2012 – instalacja (1)
Microsoft Server 2012 – instalacja (2)
Windows Server 2016 – instalacja krok po kroku
Usługi i funkcje sieciowych systemów operacyjnych
Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych