Rejestracja na kurs IT

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Nr telefonu *

  Adres * (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

  Miejsce prowadzenia kursu *

  Liczba osób *

  Liczba minut *

  Zgłaszam wyżej wymienioną ilość osób do uczestnictwa w płatnym kursie IT.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*


  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 2018-05-10 informujemy, że:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest PROGRES Arkadiusz Krupka, 64-850 Ujście, ul. Ogrodowa 37, tel. +48 504074074.
  PROGRES Arkadiusz Krupka gromadzi i przetwarza dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON.
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez: PROGRES Arkadiusz Krupka w celu: nawiązania kontaktu, prowadzenia dalszych rozmów o współpracy, sprzedaży lub zakupu towarów i usług, a także w celu należytej realizacji umów o współpracy.
  Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom zależnym lub współpracującym z PROGRES Arkadiusz Krupka (np. do biura rachunkowego, firmy kurierskiej, usługodawcy hostingowego, itp.). Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Państwa dane są przetwarzane od momentu nawiązania kontaktu do momentu zakończenia współpracy gospodarczej oraz do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących PROGRES Arkadiusz Krupka i w stosunku do niego lub przez okres wymagany odrębnymi (nadrzędnymi) przepisami prawa np. do celów podatkowych, księgowych, archiwalnych.
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Państwa dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie podlegają profilowaniu.
  W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Niniejsza informacja jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.