Podstawy Informatyki Z Elementami BHP (PIZEBHP)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa Technik Informatyk 351203
Literatura
Podręczniki szkolne (ZST)
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) i wymagania edukacyjne
Rozkład materiału 1KG1
Rozkład materiału 1KG2
Rozkład materiału 1RG1
Rozkład materiału 1RG2

Egzamin Technik Informatyk
Identyfikowanie urządzeń techniki komputerowej
Parametry sprzętu komputerowego
Parametry urządzeń techniki komputerowej
Procesor, rozkazy
Procesor, budowa
Przeliczanie jednostek pamięci masowych
Pamięć podręczna procesora
Pamięć operacyjna
Podstawy informatyki – Politechnika Poznańska
System PESEL
Elektroniczny System Rekrutacji Vulcan
Elektroniczny nabór Poznań
Profil zaufany
Serwis społecznościowy
Zasady bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych
Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych
Handel elektroniczny
Sklep internetowy
Standard WCAG 2.0
WCAG 2.0 – 25 zaleceń dla informatyków
WCAG 2.0 (Wikipedia)
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Topologie sieci (1)
Topologie sieci (2)
Model ISO/OSI i TCP/IP (1)
Model ISO/OSI i TCP/IP (2)
Transmisja synchroniczna
Transmisja asynchroniczna
Sieci bezprzewodowe
Standardy sieci bezprzewodowych
Sieci bezprzewodowe
Sieci przewodowe i bezprzewodowe
Zalety i wady sieci bezprzewodowej i sieci kablowej
Konwersja liczb
Działania arytmetyczne w systemie dwójkowym (binarnym)
Działania arytmetyczne w systemach liczbowych
Działania arytmetyczne w systemie heksadecymalnym
Zapis w systemie uzupełnień do 2 (U2)
Kod uzupełnień do dwóch
Zapis w systemie uzupełnień do 2 – U2
Kod uzupełnień do 2 (U2)
Kod uzupełnień do dwóch (U2)
Własność intelektualna (1)
Własność intelektualna (2)
Własność intelektualna (3)
Patent (1)
Patent (2)
Urząd Patentowy
Zagrożenia w cyberprzestrzeni (podręcznik)
Zagrożenia i uzależnienia komputerowe
Zagrożenia cyberprzestrzeni
Zasady bezpiecznego korzystania z sieci
10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu
Bezpieczeństwo użytkownika przy korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych
Złośliwe oprogramowanie
Normalizacja krajowa
Europejski, międzynarodowy i krajowy system normalizacji
Polska Norma (1)
Polska norma (2)
Europejska norma
Międzynarodowa norma
Rodzaje szkodliwego oprogramowania
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Przepisy dotyczące BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia
Instrukcja postępowania z odpadami niebezpiecznymi
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
System ochrony pracy w Polsce
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut badawczy
Prawa i obowiązki pracownika
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Teoria BHP Moduł II Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
Ustawa o odpadach
Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi (1)
Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi (2)
Służby działające w zakresie ochrony pracy w Polsce
Rodzaje profilaktycznych badań lekarskich i ich częstotliwość
Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze – wybrane zagadnienia
Zadania i uprawnienia służby bhp
BHP przy pracach administracyjno-biurowych
Profilaktyka zagrożeń hałasem
Ochrona pracowników przed hałasem
Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy – hałas
Ochrona przed hałasem w świetle przepisów BHP
Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
Hałas w pomieszczeniach biurowych – metody ograniczania
Środki ochrony zbiorowej
Postępowanie w stanie zatrzymania krążenia i oddychania
Pierwsza pomoc przedmedyczna – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) i zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia