Instalowanie Sieci Komputerowych LAN (ISKLAN)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Informatyk 351203
Literatura
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne (1BP1)
Rozkład materiału 1B
Egzamin sieci komputerowe
Technikinformatyk.pl

Sieci komputerowe – filmy pasja informatyki
Kursy Pasja Informatyki Mirosław Zelent (YouTube)
Sieci komputerowe
Symbole graficzne sieci komputerowych (1)
Symbole graficzne sieci komputerowych (2)
Podstawowe wiadomości dotyczące sieci komputerowych
Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych
Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
Ethernet
Topologie sieci komputerowych
Topologie sieci komputerowych
Topologia logiczna
Hierarchiczna struktura sieci
Struktura sieci klient-serwer
Media transmisyjne w sieciach komputerowych (1)
Media transmisyjne w sieciach komputerowych (2)
Ułożenie kabla w RJ-45
Normy sieci komputerowych (1)
Normy sieci komputerowych (2)
Urządzenia sieciowe – przeznaczenie i funkcje
Urządzenia sieciowe
Dokumentacja urządzeń sieciowych
Okablowanie strukturalne
Standardy sieci bezprzewodowych
Standardy sieci bezprzewodowych (1)
Standardy sieci bezprzewodowych (2)
Model ISO/OSI (pasja informatyki)
Model ISO/OSI i TCP/IP
Model OSI
Model TCP/IP (Microsoft)
Model warstwowy, protokoły TCP/IP
Ethernet
Nagłówek IP
Nagłówek TCP/IP
Ramka warstwy łącza danych
Protokoły sieciowe
Protokoły modelu ISO/OSI
Protokoły sieciowe
Narzędzia diagnostyczne TCP/IP (1)
Narzędzia diagnostyczne TCP/IP (2)
Protokoły routingu
Adresacja IP
Adresacja IPv4 – podstawy
Adresacja Ipv4
Adresacja IP – publiczne i prywatne adresy IPv4
Adresacja IPv6 (Wikipedia)
Adresacja IP – adresy IPv6
Przeliczanie Adresów Ip / Maska / Broadcast etc.IPv4
Obliczanie adresów IP (2)
Podział sieci na podsieci
Podział sieci na podsieci (1)
Kalkulator IP
Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego (1)
Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego (2)
Projekt sieci komputerowej
Projekt sieci komputerowej
Zamówienia informatyczne
Charakterystyka urządzeń sieciowych
Podstawy bezpieczeństwa sieciowego
Elementy sieci strukturalnej
Ochrona (bezpieczeństwo) sieci i systemów komputerowych
Przełącznik sieciowy
Router
Punkt dostępu (Access Point)
Modem
Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego
Testowanie i diagnostyka sieci LAN – jak się ją wykonuje i jakie narzędzia są niezbędne?
Siedem sposobów na diagnostykę sieci
Urządzenia pomiarowe do pomiary sieci komputerowych
Rodzaje testów i pomiarów aktywnych
Testy aktywne
Rodzaje testów aktywnych
Pomiary w sieciach IP
Typy testów
Rodzaje testów i pomiarów pasywnych
Testy pasywne sieci
Rodzaje testów i pomiarów pasywnych
Routing statyczny (film)
Routing statyczny (1)
Routing statyczny (2)
Sieci konwergentne (1)
Sieci konwergentne (2)
Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych
Metody dostępu do Internetu
Pomiary aktywne w sieci (1)
Pomiary aktywne w sieci
Pomiary pasywne sieci
Montaż wiszącej szafy RACK
Montaż stojącej szafy RACK