Rejestracja na szkolenie z ochrony danych osobowych

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Nr telefonu *

  Adres * (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

  Miejsce prowadzenia kursu *

  Liczba osób *

  Zgłaszam wyżej wymienioną ilość osób do uczestnictwa w płatnym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*