Tworzenie i Administrowanie Baz Danych (TIABD)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Informatyk 351203
Literatura
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne
Rozkład materiału 1C
Rozkład materiału 2B
Rozkład materiału 3BG
Rozkład materiału 4B

Egzamin zawodowy praktyczny EE.09 czerwiec 2021 r.
Egzamin zawodowy praktyczny EE.09 styczeń 2021 r.
Kurs HTML, CSS, JAVASCRIPT, SQL, PHP, BOOTSTRAP, JQUERY, ANGULAR
Kursy Helion
Kurs SQLPedia
Kreator diagramów ERD
Egzamin E.14 / INF.03 (1)
Prezentacje MySQL
Technikinformatyk.pl
Kurs MySQL (1)
Kurs MySQL (2)
Kurs MySQL (3)
Kurs SQL
MS Access – ćwiczenia
Dodawanie pola listy lub pola kombi
Rodzaje zapytań SQL
SQL – podstawowe polecenia
Podstawowe informacje o bazach danych
Podstawowe pojęcia dotyczące bazy danych
Modele danych, Integralność danych
Modele baz danych
Modele baz danych (1)
Cechy relacyjnych baz danych
Relacyjno-obiektowy model danych
Integralność danych
Typy danych w bazach danych programu Access
Typy danych MySQL
Tabele baz danych – relacje
Tabele baz danych – ćwiczenia
Tabele baz danych – ćwiczenia
Projektowanie konceptualne
Postać normalna bazy danych
Normalizacja bazy danych
Normalizacja i postacie normalne bazy danych
Diagramy ER
Diagramy związków encji
Podstawowe bloki diagramów E/R
Diagramy E/R relacje między podmiotami
Cechy relacyjnych baz danych
Podstawowe cechy relacyjnych baz danych
System zarządzania bazą danych (SZBD)
Instalacja SZBD – MS SQL Server
Formularze, tworzenie formularzy w MS Access
Kwerendy, projektowanie kwerend w MS Access
Modelowanie danych Model związków-encji
Modelowanie związków encji
Modelowanie relacyjne i podstawy języka zapytań SQL
Strukturalny język zapytań SQL
Strukturalny język zapytań MySQL
SQL – Lekcja 11 – Projekt interdyscyplinarny.pdf
Funkcje baz danych (MS Access)
SQLkursy.pl – ćwiczenia
Proste polecenia języka SQL – ćwiczenia
Instrukcje sterowania dostępem do danych (lub podręcznik WSIP str. 88)
Wyzwalacze Triggers (1)
Wyzwalacze Triggers (2)
Wyzwalacze Triggers (3)
Triger / Wyzwalacz – MySQL opis i przykłady
MySQL – ćwiczenia (1)
MySQL – ćwiczenia (2)
Język SQL
Podstawy SQL (1)
Podstawy SQL (2)
Podstawy MySQL
Bazy danych
Struktura bazy danych
Klucze w bazach danych
Polecenia MySQL
Polecenia SQL – dodawanie użytkownika, nadawanie i odbieranie uprawnień
Określenie uprawnień dla użytkownika
Rodzaje baz danych i ich budowa
Architektura systemów baz danych
Projektowanie baz danych
Prawidłowy projekt bazy danych
Jak w MySQL stworzyć użytkownika i nadać mu prawa do bazy danych
MySQL – tworzenie bazy danych i użytkownika
System uprawnień w MySQL
Kopia bezpieczeństwa bazy danych – film (1)
Kopia bezpieczeństwa bazy danych MySQL (2)
Kopia bezpieczeństwa bazy danych – export, import (3)
MySQL – tworzenie formularzy (1)
MySQL – tworzenie formularzy (2)
Strukturalny język zapytań SQL – wprowadzenie
________________________________________________________________________________________________
Ćwiczenia