Rejestracja na szkolenie z ochrony danych osobowych

Pola oznaczone * są wymagane.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nr telefonu *

Adres * (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

Miejsce prowadzenia kursu *

Liczba osób *

Zgłaszam wyżej wymienioną ilość osób do uczestnictwa w płatnym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*