Informacja o stronie

   Niniejsza strona została stworzona z myślą o słuchaczach kursów informatycznych i językowych, w tym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników informatycznych. Na stronie znajdują się również materiały do kursów dla pracowników firm. Materiały lub odnośniki umieszczone na stronie mają na celu wspieranie użytkowników informacjami z zakresu technologii informatycznych oraz języków obcych. Ze strony mogą korzystać wszyscy zainteresowani słuchacze. Część materiałów jest przygotowana do kursów płatnych i udostępniona tylko autoryzowanym słuchaczom. Hasło dostępu do tych materiałów jest przydzielane przez administratora strony po wcześniejszej rejestracji użytkownika. Życzę wszystkim słuchaczom wielu sukcesów w ich dążeniu do osiągnięcia najwyższego stopnia wtajemniczenia w dziedzinie technologii informatycznych oraz w posługiwaniu się językiem obcym.

Źródła materiałów wykorzystanych na stronie