Tworzenie i Administrowanie Baz Danych (TIABD)

Regulamin pracowni informatycznej
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Informatyk 351203
Literatura
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne
Rozkład materiału 1BP2
Rozkład materiału 2BP1
Rozkład materiału 3B

Kurs HTML, CSS, JAVASCRIPT, SQL, PHP, BOOTSTRAP, JQUERY, ANGULAR
Kursy Helion
Kurs SQLPedia
Kreator diagramów ERD
Egzamin E.14 / INF.03 (1)
Prezentacje MySQL
Technikinformatyk.pl
Kurs MySQL (1)
Kurs MySQL (2)
Kurs MySQL (3)
Kurs MySQL (4)
Kurs SQL
MS Access – ćwiczenia
Dodawanie pola listy lub pola kombi
Rodzaje zapytań SQL
SQL – podstawowe polecenia
Podstawowe informacje o bazach danych
Podstawowe pojęcia dotyczące bazy danych
Modele baz danych
Modele baz danych (1)
Relacyjno-obiektowy model danych
Integralność danych
Typy danych MySQL
Tabele baz danych – relacje
Tabele baz danych – ćwiczenia
Tabele baz danych – ćwiczenia
Projektowanie konceptualne
Postać normalna bazy danych
Normalizacja bazy danych
Normalizacja i postacie normalne bazy danych
Diagramy ER
Diagramy związków encji
Podstawowe bloki diagramów E/R
Cechy relacyjnych baz danych
Podstawowe cechy relacyjnych baz danych
System zarządzania bazą danych (SZBD)
Instalacja SZBD – MS SQL Server
Formularze, tworzenie formularzy w MS Access
Kwerendy, projektowanie kwerend w MS Access
Modelowanie danych Model związków-encji
Modelowanie związków encji
Modelowanie relacyjne i podstawy języka zapytań SQL
Strukturalny język zapytań SQL
Strukturalny język zapytań MySQL
SQL – Lekcja 11 – Projekt interdyscyplinarny.pdf
Funkcje baz danych (MS Access)
SQLkursy.pl – ćwiczenia
Proste polecenia języka SQL – ćwiczenia
Instrukcje sterowania dostępem do danych (lub podręcznik WSIP str. 88)
Wyzwalacze Triggers (1)
Wyzwalacze Triggers (2)
Wyzwalacze Triggers (3)
Triger / Wyzwalacz – MySQL opis i przykłady
MySQL – ćwiczenia (1)
MySQL – ćwiczenia (2)
Język SQL
Podstawy SQL (1)
Podstawy SQL (2)
Podstawy MySQL
Bazy danych
Struktura bazy danych
Klucze w bazach danych
Polecenia MySQL
Polecenia SQL – dodawanie użytkownika, nadawanie i odbieranie uprawnień
Określenie uprawnień dla użytkownika
Rodzaje baz danych i ich budowa
Architektura systemów baz danych
Projektowanie baz danych
Prawidłowy projekt bazy danych
Jak w MySQL stworzyć użytkownika i nadać mu prawa do bazy danych
MySQL – tworzenie bazy danych i użytkownika
System uprawnień w MySQL
Kopia bezpieczeństwa bazy danych – film (1)
Kopia bezpieczeństwa bazy danych MySQL (2)
Kopia bezpieczeństwa bazy danych – export, import (3)
MySQL – tworzenie formularzy (1)
MySQL – tworzenie formularzy (2)
________________________________________________________________________________________________
Ćwiczenia